ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η φιλοσοφία της Suisse cosmos θα μπορούσε να μετουσιωθεί  στο δίπτυχο

<< πληρέστερη κάλυψη – προσιτό κόστος> >

Στόχος δεν είναι να αποτελέσει άλλη μια  εναλλακτική πρόταση που θα εντείνει τον ανταγωνισμό, αλλά μια μοναδική  πρόταση αγοράς. Για τον σκοπό αυτό κάθε μέρα φροντίζουμε και μελετάμε διεξοδικά την ανθρωπινή ανάγκη για υγεία με:

  • Συνεχόμενη παροχή νέων καλύψεων
  •  Ολοκληρωμένη παροχή πρωτοβάθμιας υγείας.
  •  Πρωτοποριακές παροχές.
  •  Προσιτό κόστος.
  •  Καινοτομία στις καλύψεις .

 Μια ματιά και μόνο στην πληρότητα των καλύψεων της κάρτας υγείας medica φτάνει για να καταλάβει κανείς ότι για εμάς στην Suisse cosmos η υγεία είναι πράξη ευθύνης.

Στόχος μας είναι οι υπηρεσίες μας να αποτελέσουν

  • Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας, Χωρίς ιατρικό ιστορικό.
  • Συμπληρωματικό των ασφαλιστηρίων υγείας καλύπτοντας τις απαλλαγές.
  • Να παρέχουμε καλύψεις που δεν υπάρχουν στα  ασφαλιστήρια συμβόλαια & λοιπές  εταιρίες.
  • Να καλύπτουμε συνεχώς νέες ανάγκες που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
  • Ένα προσιτό συμβόλαιο υγείας για τους ανέργους / ανασφάλιστους / τρίτη ηλικία.

Η Suisse cosmos αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο & βραβευμένο παροχο ιατρικής βοηθείας. Μπορούμε εδώ να σχεδιάσουμε εξατομικευμένες λύσεις για το πελατολόγιο σας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100 ευρώ   |   ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 60 ευρώ

 
 
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close